PDO

PHP PDO Türkçe Karakter UTF8 Sorunu

PDO ile zaman zaman türkçe karakter problemi yaşanmaktadır. Türkçe karakterlerin çalışması için pdo bağlantınızı yaptığınız kodların altına (baglan.php,config.php) aşağıdaki kodları yazabilirsiniz. $veritabani->exec("SET NAMES 'utf8'; SET CHARSET 'utf8'");

PDO ile Mysql Veritabanı Bağlantısı

PDO günümüzde php ile mysql arasındaki bağlantıyı kurmanın en sık kullanılan ve en güvenli yöntemlerinden biridir. PHP’de kendisi PDO bağlantılarını daha güvenli bulmuş ve PDO üzerinden bağlantı kurmayı desteklemiştir. PDO sadece mysql için değil Oracle, litesql gibi diğer yapılarlada verimli bir şekilde çalışmaktadır. PHP Mysql PDO Bağlantısı Nasıl Yapılır PHP ile Mysql PDO bağlantısını tek satırlık bir kod ile yapabilmemiz mümkündür. Bu kod şöyledir; Örnek: <?php $db = new PDO("mysql:host=localhost;dbname=cagri", "root", > Ancak bağlantımızın başarılı olup olmadığını başarısız ise hangi hatanın olduğunu anlamamız için try catch yapısını kullanabiliriz. Bağlantı kodlarımızı try catch içerisinde işliyoruz; Örnek: <?php try { $db = new PDO("mysql:host=localhost;dbname=cagri",...