PHP

Laravel Breeze Nedir?

  Güzel bir admin paneli veya CRM tarzı gelişmiş bir uygulama yapmak istiyorsanız Breeze Laravel PHP tarafında en çok kullanılan kütüphenesidir. Ayrıca en çok kullanılan web kütüphaneleri arasındadır. Breeze ise Laravel için hazırlanmış bir kullanıcı giriş sistemidir..Laravel Breeze , oturum açma, kayıt, parola sıfırlama, e-posta doğrulama ve parola doğrulama dahil bir çok özellik sunan bir giriş sistemidir..Ayrıca Breeze içerisinde bir dashboard bulunmaktadır. Burada kullanıcı adını, e-posta adresini ve şifresini güncelleyebilmektedir. Yani bir profil sayfası. Laravel Breeze default olarak Tailwind CSS ile biçimlendirilmiş basit Blade şablonlarından oluşur .  Vue , React  ve Inertia kullanarak da paneller oluşturabilirsiniz. . Laravel’e yeni başlayanlar için Breeze çok önemli v...

PHP Sayfa Url Yönlendirme Kodu

Php ile bir sayfa işlem gerçekleştikten sonra balka bir sayfaya yönlendirme ihtiyacımız olabilir. Bu gibi durumlarda aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz. <?php header("Location: https://www.cagrigungor.com"); ?> Ancak bir mesaj verip sayfada bir kaç saniye beklemesini isteyebilirsiniz. “Teşekkürler yönlendiriliyorsunuz” gibi bu durumda da aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz. <?php header("Refresh: 4; url=https://www.cagrigungor.com"); ?>  

PHP if Kalıbı Parçalama endif Yapısı

PHP kodları ve HTML kodları beraber kullanılmaktadır. Ancak iç içe kullanırken syntax hatası almamak için dikkatli olunmadır. Bu konuda parçalanmış bloklar bize yardımcı olmaktadır. Bu bloklardan biri ise if endif blocklarıdır. Kullanım Örneği <?php if ($rol == 1): ?> <span>Merhaba Hoşgeldiniz</span> <?php endif; ?>  

PHP Veritabanına Zaman Ekleme MYSQL Formatı

PHP’de eltde ettiğiniz bir tarihi MYSQL içerisine kaydetmek için  aşağıdaki format uygun olarak eklenmesi gerekmektedir. Bu yapıyı ekrana yazdırın veya yazdırmayın bir çok yapı için oldukça gereklidir. Örneğin eklenen postları tarihe göre sıralamak istiyorsunuz veya size gelen formları zamana göre sıralamak istiyorsunuz. Burada en uygun format aşağıdaki yapıdır. $tarih=date('Y-m-d H:i:s');

PHP Boş Liste Oluşturma

Daha önce tanımlanmamış bir listeye ekleme yapamayacağımız için zaman zaman php de boş liste oluşturmamız gerekmektedir. $bosliste=[]; veya $bosliste=array([]);

PHP PDO Türkçe Karakter UTF8 Sorunu

PDO ile zaman zaman türkçe karakter problemi yaşanmaktadır. Türkçe karakterlerin çalışması için pdo bağlantınızı yaptığınız kodların altına (baglan.php,config.php) aşağıdaki kodları yazabilirsiniz. $veritabani->exec("SET NAMES 'utf8'; SET CHARSET 'utf8'");

PHP explode ( ) ile Metinleri Parçalama ve Listeye Çevirme

PHP üzerinde bir metinsel ifadeyi  listeye çevirmemiz gerekebilir bu parçalardan birine ihtiyacımız olduğu zaman oldukça kullanışlı olabilcek bir özelliktir. Örneğin: cagrigungor.com/ru/python cagrigungor.com/ru/php cagrigungor.com/ru/css gibi sayfalarım var ve ben bu sayfalar içerisinde ru geçtiyse rusça reklam gösterilsin istiyorum. Veya bu sayfadaki konuları yani python,php,css parçalarını almak istiyorum. Burada linkleri metin olarak SERVER global değişkeni ile alabiliriz. Ancak sonuç string gelecektir. bunu parçalamam gerekiyor. PHP Metinleri explode( ) ile Parçalama $link= cagrigungor.com/ru/python bunu şu hale getirmek istiyorum [cagrigungor.com,ru,python] $liste=explode('/',$link); Artık liste değişkenim içerisinde [cagrigungor.com,ru,python] ifadesini bulabilirim.

Php Mevcut Sayfa URL Alma

Php’da bulunduğumuz URL e göre işlem yapmak istediğimiz zaman mevcut sayfanın url kısmını almamız gerekebilir. Aslında bu url 2 farklı parçadan oluşmaktadır. Domain Kısmı Root Kısım URL adresinin tamamını almak istiyorsanız şu global değişkenleri kullanabilirsiniz. $adres = 'https://'.$_SERVER['SERVER_NAME'].$_SERVER['REQUEST_URI']; ## sayfa http ise $adres = 'https://'.$_SERVER['SERVER_NAME'].$_SERVER['REQUEST_URI']; Ancak sadece domain kısmını almak istiyorsanız şu global değişken sizler için yeterlidir. $_SERVER['SERVER_NAME'] Sadece Root kısmını almak istiyorsanız ise REQUEST_URI size yeterlidir. $_SERVER['REQUEST_URI']

PHP Üste Alta Yuvarlama round( ) ceil( ) Küsürat Silme intval( )

Php ve tüm programlama dillerinde sayıları yuvarlamamız gerekebilir. Burada nereye yuvarlayacağımıza göre farklı fonksiyonlardan yardım alabiliriz. Round() fonksiyonu tam anlamıyla ortalama fonksiyonudur. üste veya alta yakın olmasına göre yuvarlama yapar <?php round(1.5); ?> Sonuç: 2 <?php round(1.4); ?> Sonuç: 1 <?php round(-11.4); ?> Sonuç: -11 ceil( ) Fonksiyonu ile küsüratlı sayıları en yakın büyük sayıya yuvarlar. Sonuç hiç bir zaman daha küçük çıkmaz. <?php ceil(-11.4); ?> Sonuç: -11 <?php ceil(3.01); ?> Sonuç: 4   PHP Sayılarda Küsüratı Silme intval( )   Sayıların küsüratını yok etmek asında o sayıyı intager haline getirmektir. Bunun için intval( ) fonksiyonunu kullanırız. <?php intval(1.99); ?> Sonuç: 1

PHP OOP Class Nasıl Çağırılır ?

PHP yazılım dilinde oluşturduğumuz sınıfları çağırmamız gerekmektedir. Bunları çağırmak için “new” yapısını kullanabiliriz. Genellikle new ile bir değişkene atarız değişken içerisinden de yapılarımızı değişkenlerimizi çekeriz.   class Deneme { public $isim="Çağrı Güngör"; private $tc="02930293023232"; protected $uyeno="27373"; } $denemebir=new Deneme; echo $denemebir->isim;

PHP Class Private Public ve Protected Nedir ?

PHP de sınıf içerisinde bulunan değişkenlere özellikler verebiliyorum. Bu özellikler “private”, “public” ve “protected olarak isimlendiriliyor”. Bunlar şu amaçlarla kullanılmaktadır. private: Sadece ben ulaşabiliyorum.Dışardan ulaşılamaz public: Herkes ulaşabiliyor protected: Dışarda ulaşamayız. Ancak miras halinden ulaşılabilir.   class Deneme { public $isim="Çağrı Güngör"; private $tc="02930293023232"; protected $uyeno="27373"; }

PHP Sinif Class Oluşturma

PHP’de nesne tabanlı programlama her geçen gün gelişmektedir. 5 sürümünden sonra gözle görülür farklar yaşanmıştır. Sınıfların nesne tabanlı programlamada önemli işlevleri vardır. Nesnelerimizi oluşturmak gelişmiş ve stabil web sitesi oluşturmada bize yardımcı olacaktır. class SinifIsmi { }