Mysql

Phpmyadmin MYSQL Enum Değer Nedir ? Nasıl Eklenir ?

Phpmyadmin içerisinde MYSQL ‘de enum değerler seçenekler arasında işlem yapmak gerektiği zaman kullanılır. Yani ekleme yaparken baştan belirlediğiniz seçenekler vardır. Örneğin ‘0’,’1′ değerlerini seçersek bu tabloya bu enum sütun değer için sadece 0 ve 1 değerleri girilebilir

PDO ile Mysql Veritabanı Bağlantısı

PDO günümüzde php ile mysql arasındaki bağlantıyı kurmanın en sık kullanılan ve en güvenli yöntemlerinden biridir. PHP’de kendisi PDO bağlantılarını daha güvenli bulmuş ve PDO üzerinden bağlantı kurmayı desteklemiştir. PDO sadece mysql için değil Oracle, litesql gibi diğer yapılarlada verimli bir şekilde çalışmaktadır. PHP Mysql PDO Bağlantısı Nasıl Yapılır PHP ile Mysql PDO bağlantısını tek satırlık bir kod ile yapabilmemiz mümkündür. Bu kod şöyledir; Örnek: <?php $db = new PDO("mysql:host=localhost;dbname=cagri", "root", > Ancak bağlantımızın başarılı olup olmadığını başarısız ise hangi hatanın olduğunu anlamamız için try catch yapısını kullanabiliriz. Bağlantı kodlarımızı try catch içerisinde işliyoruz; Örnek: <?php try { $db = new PDO("mysql:host=localhost;dbname=cagri",...

SQL ORDER BY ile Büyükten Küçüğe Sıralama (phpmyadmin)

Mysql üzerinde sıralama yapmak için öncelikle sıralama yapacağımız tabloyu seçmemiz gerekmektedir. SQL Select From ile Seçme ve Listeleme (Phpmyadmin) Yazısından bu konuyu tekrar edebilirsiniz. Seçme işlemi için; Örnek: SELECT * FROM urunler Bu yazdığımız kod ile urunler tablosunda bulunan bütün ürünleri listeledik. Ancak biz herhangi bir başka verinin büyüklüğüne veya küçüklüğüne göre sıralama yapmak istiyoruz. Bunu yapabilmek için ORDER BY sorgusu ile neye göre sıralayacağımızı DESC , ASC  ile büyükten küçüğü veya Küçükten büyüğe doğru sıralayacağımızı seçiyoruz. DESC = Büyükten Küçüğe Doğru ASC= Küçükten Büyüğe Doğru Verileri Büyükten Küçüğe Doğru Sıralama Örnek: SELECT * FROM urunler ORDER BY fiyat DESC Yukarıdaki sorguda urunler tablosu içerisinde bulunan ürünleri fiyatlarına göre büy...

SQL Silme İşlemi MYSQL DELETE (Phpmyadmin)

SQL üzerinde silme işlemi yapabiliriz.Diğer SQL sorgularında olduğu gibi bunu da sorgu alanına yazabiliriz. Silme işlemi için DELETE yapısını kullanıyoruz. DELETE yapısının nerede çalışacağını seçmek için FROM neyi sileceğini seçmek içinse WHERE yapısını kullanıyoruz. Örnek : DELETE FROM urunler Where urun_id=199 Yukarıdaki sorguda ürünler tablosundan 199 numaralı id ye sahip ürünü sildik.

SQL UPDATE ile Mysql Veri Güncelleme (phpmyadmin)

SQL’de veri güncelleme değiştirme işlemleri için UPDATE yapısını kullanırız. Daha önce oluşturulan bir veriyi kolay bir şekilde manuel olarak değiştirebiliriz. UPDATE‘ yapısından sonra tablo ismini yazarız. SET yapısı ile degisimi yazarız. WHERE yapısı ile hangi satırda değişiklik yapacağımızı seçebiliriz. UPDATE Bilgilerim SET bilgilerim_soyad='korkmaz' WHERE bilgilerim_id= 2 Yukarıdaki SQL sorgusu ile Bilgilerim tablosunda bilgilerim_id’si 2 olan satırın bilgilerim_soyad kısmını ‘korkmaz’ olarak değiştirdik.

SQL Select From ile Seçme ve Listeleme (Phpmyadmin)

Veritabanından belli verileri çekmek ve listelemek onemlidir. Listeleme yapabilmek dinamik bir web sitesinin olmazsa olmazlarındadır. Bu yapıyı hem sayfa ön yüzünde hem de panel yazılımlarında sık sık kullanırız. Mysql’de phpmyadmin üzeride kolay bir şekilde  Select From yapısını kullanabiliriz. SELECT ‘yapısından sonra tablodan neleri çekeceğimi yazarım. FROM ‘ yapısından sonra hangi tablodan verileri çekeceğimi yazıyorum. SELECT isimler,mailler FROM kullanicilar; Yukarıda kullanıcılar tablosundan sadece isimler ve mailler sutunlarını çekebildim. Seçtiğim bir tablodaki tüm verileri seçmek için SELECT kısmında * değerini kullanabilirim. SELECT * FROM kullanicilar;

INSERT INTO ile Mysql Veritabanına Veri Ekleme (Phpmyadmin)

Veritabanı işlemleri dinamik yazılımlar ve kaliteli veri depolama işlemleri açısından önemlidir.Şu an içerisinde bulunduğumuz web yazılım çalışmaları içinde önemlidir. Veritabanına manuel ekleme yapmak için SQL sorgusunu çalıştırmamız gerekmektedir. Ben örneği Phpmyadmin üzerinden yaptım. Başka bir arayüz veya uygulama kullanabilirsiniz. INSERT INTO tabloismi (sutun1, sutun2, sutun3, ...) VALUES (deger1, deger2, deger3, ...); 1-İlk satırda INSERT INTO diyerek veritabanına veri eklemek istediğimizi gösteriyoruz. Ardından tablo ismini seçerek hangi tabloya veri eklemek istediğimizi yazıyoruz. 2-Daha sonra parantezler içerisinde bu tabloda hangi sutunları kullanmak istediğimizi yazıyoruz. Burada istediğimiz kolonları seçebiliriz. Örneğin Benim tablomda isim,soyisim,yaş,cinsiyet ve şehir seçen...