Python For Döngüsü

Python En Büyük Sayıyı Bulma

Python’da 3 sayı arasından en büyüğü hangisidir. Bunu hesaplayacağız. Sınırsız sayı arasından en büyüğü ve küçüğü hangisi bunu hesaplamak için bir fonksiyon ile ilgi örneğimizi web sayfamızdan inceleyebilirsiniz. sayi1 = 10 sayi2 = 14 sayi3 = 12 # Değerlerin kullanıcı tarafından girilmesini istiyorsanız #sayi1 = float(input("Birinci sayıyı girin: ")) #sayi2 = float(input("İkinci Sayıyı girin: ")) #sayi3 = float(input("Üçüncü sayıyı girin: ")) if (sayi1 >= sayi2) and (sayi1 >= sayi3): enbuyuk = num1 elif (sayi2 >= sayi1) and (sayi2 >= sayi3): enbuyuk = sayi2 else: largest = sayi3 print(sayi1,",",sayi2,"ve",sayi3,"arasında en büyük" enbuyuk)  

Python Faktoriyel Hesaplama

Python’da faktoriyel hesaplama pythonda if yapısını  ve for döngüsünü öğrenirken yapılacak en iyi örneklerden biridir. Önce teorik olarak açıklyıp daha sonra örneği de aşağıda paylaşacağım.  Kendimize bir değişken yaratıyoruz ve buna bir sayı değeri atıyoruz. Eğer değişkeni kullanıcının atamasını istiyorsak int(input()) yapısı kullanabiliriz. Faktoriyelin başlangıç değerine 1 atıyoruz. Çünkü for döngüsü için bir başlangıç değeri giriyoruz. Bu döngü çarpım ile yapıldığı için çarpma işleminde etkisiz eleman olan 1 ile başlıyoruz. Toplama olsaydı 0 ile başlayabilirdik. Negatif sayıların faktoriyeli hesaplanamaz. Bu yüzden 0 dan küçük ise bir print ile bu işlemin yapılamayacağını kullanıcıya söylüyoruz. 0 sayısının faktöriyeli hesaplanabilir ancak normal hesaplama yöntemi ile bulunamaz. ...