Python

Python Json Veri Okuma & Çekme

JSON yani JavaScript Object Notation JS objeleriyle oluşturulmuş bir dildir. API entegrasyonu yapmak isteyen birinin ilk olarak öğrenmesi gereken dillerden biridir. Temel görevi veri taşımaktır. Python ile JSON veri okumak için JSON kütüphanesini kullanırız. JSON kütüphanesi JSON dilini işlememizi sağlayan bir kütüphanedir. JSON Kütüphanesini import json ile çağırabiliriz. JSON kütüphanesi JSON verilerini python dict haline çevirir.   import json dosya=json.loads("dosya.json") ### Dosya artık sözlükdictionary formatına dönüştü.  

Python Streamlit Pixabay Arama Motoru

import json import streamlit as st from urllib.request import urlopen arama=st.text_input("Aramak İstediğiniz Kelimeyi Giriniz") if len(arama)>0: tip=st.sidebar.selectbox("Görsel Tipi Seçiniz", ["all", "photo", "illustration", "vector"]) kategori=st.sidebar.selectbox("Kategori Seçiniz",["All","backgrounds", "fashion", "nature", "science", "education", "feelings", "health", "people", "religion", "places", "animals", "industry", "computer", "food", "sports", "transportation", "travel", "buildings", "business", "music"]) arama=arama.replace(" ","+") arama=arama.replace("İ","i") arama=arama.lower() arama=arama.replace("ç","c") arama = arama.replace("ğ", "g") arama = arama.replace("ı", "i") arama = arama.replace("ş", "s") arama = arama.replace("ö", "o") arama = arama.replace("ü", "u") link="...

Python Pandas Finansal Borsa , Kripto Verileri Çekme (YFinance)

Finansal analiz için python ve pandas oldukça popülerdir. Finansal analiz yapabilmek için etkili ve geniş bir veri almamız gerekmektedir.Alcağımız verileri en doğru ve en hızlı şekilde çekebilmemiz gerekiyor. Bu amaçla benim tercih ettiğim ve en popüler modullerden birisi YFinance Yahoo Finance üzerinden verileri çeken  yfinance modülünü pip install yfinance  ile yükleyebilirsiniz. Çekeceğiniz dosyaları günlük , ve saatlik olarak çekebilceğiniz gibi belirli periyotlar ve tarihler arasındada çekebilirsiniz. Ancak bu veriler pandas datarame şeklinde size geleceği için pandas ı import etmeyi unutmayın. import pandas as pd import yfinance as yf aselsan = yf.download("ASELS.IS", start="2017-01-01", end="2021-04-23")  

Python ile RSI MACD EMA SMA

Python ile RSI MACD EMA SMA değerlerini hesaplayan fonksiyonlar import pandas as pd import numpy as np import yfinance as yf import matplotlib.pyplot as plt plt.style.use("ggplot") dataset=yf.download("TSLA",start='2018-01-03', end="2019-12-31") dataset=dataset.dropna() def SMA(data,period=30, column='Adj Close'): return data[column].rolling(window=period).mean() #rollingin ortalaması def EMA(data,period=20,column='Adj Close'): return data[column].ewm(span=period, adjust=False).mean() #üstel ağırlığın ortalaması def MACD(data,period_long=26, period_short=12, period_signal=9,column='Adj Close'): #short hesaplayalım ShortEMA=EMA(data,period_short,column=column) #long LongEMA=EMA(data,period_long,column=column) #MACD data["MACD"]=ShortEMA-LongEMA #Signal data["Signal_Line"]=EMA(data,period_si...

Ycimpute Nedir ?

Ycimpute bir python kütüphanesidir Makine öğrenmesi ve veri madenciliğinde kullanılır Ycimpute veri tablolarındaki boş değerleri en uygun verilerler doldurmayı amaçlar Veri seti içerisindeki gürültüyü azaltmayı amaçlar pip install ycimpute  

Python MD5 Hash Yapıcı Şifreleme

import hashlib sifre="Beşiktaş" sifrele=hashlib.md5() sifrele.update(sifre.encode("utf-8")) cikti=sifrele.hexdigest() print(cikti) Yukarıdaki kod ile istediğiniz metinsel ifadeyi kendi yazılımınız içerisinde md5 hash yapısına çevirebilirsiniz. Özellikle veritabanı şifre kontrollerinde md5 hash tekniği çok sık bir şekilde kullanılmaktadır.

Anaconda Navigator Güncelleme

Anaconda Navigator zaman zaman güncellenme problemi ile ilgili hatalar vermektedir. Bu yüzden anaconda güncelleme işlemini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunun için yapmanız gereken sadece 3 aşama var 1- Terminale Giriş Yapın (navigator terminalinden daha kolay işlem yapabilirsiniz) 2- conda yı durdurun – conda deactivate 3- Güncelleyin conda update anaconda-navigator   Eğer yükleme sırasında izinlerle ilgili bir hata aldıysanız endişelenmeyin Anaconda Navigator’u tekrar açtığınızda yükleme izni isteyecektir.

Python Listeyi Metine (String) Çevirme

Python’da genellikle metinleri listelere dönüştürsek de zaman zaman listeleri metinlere yani stringlere dönüştürmemiz gerekebilir. Benim burada en çok kullandığım metot for döngüsü ancak join ile de bu işlem yapılabilmektedir. liste=["Çağrı","Python","PHP","JS","Biliyor"] metin="" for kelime in liste: metin=metin+kelime print(metin) ÇIKTI: Çağrı Python PHP JS Biliyor.

Python Metin (Yazı – String) Birleştirme

Python’da farklı değişkenlerde bulunan veya string içerisinde tanımlandırdığımız metinleri birleştirmek için matematiksel ifadelerde de sık sık kullandığımız + operatörünü kullanabiliriz. Bunu bir örnek ile açıklarsak   isim="Hasan" isim2="Çağrı" soyisim="Güngör" tamisim=isim+isim2+soyisim print(tamisim)

Python Listeden Eleman Veri Silme

Python’da bulunan metotlardan biri de .remove() yani silme metodudur. Peki remove() nasıl çalışıyor   liste=["Quaresma","Fernandes","Nouma","Ahmet Dursun","İlhan Mansız"] liste.remove("Quaresma")  

Python Boş Liste Oluşturma

Gelen bir sınav sorusu üzerine bu paylaşımı yapma gereği duydum. Python ile boş liste nasıl oluşturulur ? Python’da boş liste herhangi bir elemanı olmayan listeyi ifade eder. bosliste=[] Oldukça kolaydır.

Python Sözlük Dictionary Oluşturma ve Metotlar

Python’da en işlevsel veri tiplerinden biri olan sözlükler sık sık kullanılmaktadır. Python sözlüklerinin liste ve demetlerden temel farklı ise birbiriyle bağlı verileri listeleyebilmesidir. Örnek Python sözlükleri sayesinde futbol takımlarını ve bu futbol takımlarının oyuncularını aynı yapı içerisinde depolamamız mümkündür. python sözlükleri {} yapıları ile kullanılmaktadır. Örnek futbolcular={ "Beşiktaş":"Yasin Sülün", "Beşiktaş":"Abubakar", "Fenerbahçe":"Caner", "Galatasaray":"Belhanda", "Beşiktaş":"Sergen", "Beşiktaş":"Abubakar", } Sözlüklerde Kullanabilceğiniz Metotlar Method Açıklama clear() Sözlükteki tüm elemanları siler copy() Sözlüğü kopyalar fromkeys() Özel bir anahtar veya değere göre listeler get() Seçtiğimiz anahtara göre değerleri listeler items() ANahtar değer yapılar...

  • 1
  • 2
  • 5