Python

Python Print ile Return Arasındaki Fark

return ve print Python dilinde iki farklı işlevi olan kelimelerdir. Aşağıda bu iki kelime arasındaki farklardan bahsedebiliriz: return: Bu kelime, bir fonksiyonun çalışmasını tamamladıktan sonra fonksiyonun değer döndürdüğü anlamına gelir. Örneğin, bir fonksiyon içinde bir hesaplama yaptıktan sonra, hesaplamanın sonucunu döndürmek için return kelimesini kullanırsınız. print: Bu kelime, bir ifadenin ekrana yazdırılmasını sağlar. Örneğin, bir değişkenin değerini ekrana yazdırmak için print kelimesini kullanırsınız. Aşağıdaki örneklerde return ve print kelimelerinin nasıl kullanıldığını görebilirsiniz def toplam1(x, y): sonuc = x + y return sonuc print(topla(10, 4)) # çıktı 14 def toplam2(x,y): sonuc = x + y print(sonuc) toplam2(10,4) # 14 yazdırır  

En Popüler 20 Python Kütüphanesi

Aşağıda, Python dilinin en popüler kütüphanelerinden bazılarını listeleyebiliriz: NumPy Pandas Matplotlib Scikit-learn TensorFlow Django Flask PyTorch Requests Beautiful Soup Selenium NLTK Pillow PyQt5 Pygame openpyxl scipy statsmodels sympy Pyglet Bu listede yer alan kütüphaneler sadece birkaç örnek olarak verilmiştir ve Python dilinin geniş bir kütüphane yelpazesine sahip olduğunu unutmayın. Hangi kütüphaneleri kullanacağınız, ne tür bir projeye çalıştığınıza ve öğrenme hedeflerinize göre değişebilir.

Pandas Groupby ile Zamansal Verileri Gruplama

Pandas’da bulunan bir tablo içerisindeki zamansal verileri haftalık , günlük aylık veya 3 aylık gibi parametreler üzerinden gruplayabiliriz. Bunun için df.groupby metoduna ek olarak pd.Grouper metodunu kullanıyoruz. örnek df.groupby(pd.Grouper(key="Date",freq="2Y")).mean() ## df --> tablomuz dataframe ## key --> sütun ismi ## freq --> gruplama aralığı frekans ## mean --> ortalama   Örnek Çalışma Dosyası https://colab.research.google.com/drive/1r4tiwcmh6GiNYo7HpzbB2fFeQNv-LyLL?usp=sharing  

Django Resim Dosyası

model image= models.ImageField(upload_to='/images/') settings.py MEDIA_URL = '/media/' MEDIA_ROOT = os.path.join(BASE_DIR,'media') urls.py from django.conf.urls.static import static from django.conf import settings urlpatterns += static(settings.MEDIA_URL, document_root=settings.MEDIA_ROOT)    

Python’da Kalan Bulma işlemi Mod Alma (Çift mi tek mi örneği)

Python’da kalan bulma diğer bir çok programlama dilinde de olduğu gibi mod alma ile yapılmaktadır. Burada yüzde işareti yeni % ifadesini kullanmaktayız. Python’da Bir Sayının Bir Sayıya Bölümünden Kalan   sayi1= 13 sayi2=4 kalan = sayi1 % sayi2 print(kalan) ### çıktı : 1 Python Girilen Sayı Çift mi Tek mi ?   Bir sayının çift mi tek mi olduğunu 2 sayısı ile bölümünden kalanın sonucuna göre hesaplanmaktadır. 2 ile bölümünden kalan 0mise tam bölünüyordur yani çift sayıdır. 1 çıkıyorsa tektir. Başka da bir ihtimal yoktur. sayi=13 kalan=sayi % 2 if kalan==0: print("Sayı Çifttir") else: print("Sayı Tektir.")        

Pandas DataFrame Nedir ?

DataFrame kavramı pandas içerisinde bir veri tipini temsil etmektedir. Dataframe tablo demektir. Pandas veri analizi kütüphanesi bu veri tipi sayesinde tablolar oluşturmaktadır. Bunu excel veya sql tabloları gibi düşünebilirsiniz. DataFrame 3 Kısımdan Oluşmaktadır. Columns – Dataframe içerisindeki sütun isimlerine karşılık gelmektedir. Index – Dataframe yani tablo içerisindeki satır başlıklarıdır. Values Dataframe tablonun verilerini temsil eder.

Pandas Sütun Silme – Drop

Pandas satır ve sütunlardan oluşan ve ismine dataframe dediğimiz yapıları oluşturmak için oluşturulmuş bir küpthanedir. Pandas içerisinde istediğimiz her satır veya sütunu manipüle edebilmemiz gerekmektedir. Peki bir sütunu nasıl silebiliriz. Company Contact Country Alfreds Futterkiste Maria Anders Germany Centro comercial Moctezuma Francisco Chang Mexico Ernst Handel Roland Mendel Austria Island Trading Helen Bennett UK Laughing Bacchus Winecellars Yoshi Tannamuri Canada Magazzini Alimentari Riuniti Giovanni Rovelli Italy Pandas Drop ile Sütun Silme – Düşürme   # Sütunumun ismi df olsun df.drop("Company",axis=1) # axis=1 demek sütundan düşür demek # tablomun son halini kaydetmek istiyorsam df=df.drop("Company",axis=1)   Contact Country Maria Anders Germany Francisco Chang ...

Pandas Kütüphanesi Nasıl Yüklenir ve Çağrılır

Pandas kütüphanesi gömülü olarak bir çok sistem içerisinde gelmektedir. Ancak daha karmaşık işlemler peşindeyseniz mesela istediğiniz bir sürümü yüklemek istiyorsanız veya daha önce bir sürümü sildiyseniz. pip install pandas Terminale bu komutu yazabilirsiniz Pandas’ın yüklü olması sizin onu kullanabilceğiniz anlamına gelmez . Pandas’ı projenize dahil etmek zorundasınız. Bu amaçla import pandas as pd Şeklinde pandası projenize çağırabilirsiniz. Burada “as pd” pandas ı “pd” olara

Pandas Nedir ?

Pandas , Python için geliştirilmiş bir veri analizi kütüphanesidir. Pandasın bir çok yardımcı metot ve alt özelliği olmasına rağmen en önemli özelliği tablo işlemleri diyebiliriz. Yani pandas tablo şeklinde veriler oluşturmamızı ve bu verileri manipüle etmemizi sağlamaktadır. Bu konuda yüzlere metot içeren pandas kullanıcılara büyük kolaylık sağlamaktadır. Pandas excel , json , csv , sql gibi bir çok yapı ile entegre çalışabilmektedir. Bu da pandas’ı veri analizi kütüphanesi olarak kullanmasak bile dosya işlemek için iyi bir yardımcı kütüphane haline getiriyor. Pandas python’ın bu kadar popüler olmasında oldukça önemlidir. Çünkü Python ile veri analizi diğer programlama dilleri hatta excel vs gibi yazılımların çok ötesindedir.

Pandas Columns Kolon Sütun İsmi Değilştirme

Pandas sütun isimlerini değiliştirirken iki farklı yöntem kullanabilirim. Bunlar, df.columns=[yeni sutun degerleri] df.rename({eski:yeni}) tips.rename(columns={"sex":"cinsiyet","size":"kişi sayısı"},inplace=True) df.columns=["Sütun 1","Sütun 2","Sütun 3"] Not: rename ile sadece istediğim sütun isimlerini değiştirebilirken .columns ile liste içerisinde sırayla ve bütün isimleri girmem gerekiyor.

Zor İleri Seviye Python Örnekleri

Python kolay bir programlama dili olarak bilinmektedir. Bunun en önemli sebebi syntax yapısının kolay ve insanın rahat anlayabileceği bir yapıda olmasıdır. Python programlama dilini öğrenmeye başalayan insanlar yaşadığı en büyük problemlerden biri eee? ben yapacam şimdi demesidir. Burada kütüphaneler devreye giriyor. Zor demeyelim ancak karışık olan işler genellikle bir kaç farklı kütüphanenin devreye girdiği durumlardır. Bir de algoritma çözme yeteneğinizi arttırmanız gerekiyor. Bunun için ise bol bol alıştırma yapmanız gerekiyor. Bu amaçla bir kaç örneği sizler için hazırladım. Öğrenci Not Sistemi Python’da veri tabanı olarak csv kullandığınız ve ders-öğrenci-puan girdiğiniz bir öğrenci puan scripti yazın. Tavsiye özellikler: Python Core , CSV kütüphanesi , Fonksiyonlar , While ve ...

Python Boş Liste,Sözlük,DataFrame,Array,Tupple,String Oluşturma

Python’da algoritma kurarken boş bir veri tipi oluşturmamız gerekebilir. Bunları inceleyelim. bos_string="" bos_liste=[] bos_array=np.array([]) bos_dataframe=pd.DataFrame; bos_tupple=((),) bos_sozluk={}