JSON

JSON Veri Tipleri Nelerdir ?

JSON (JavaScript Object Notation) bir veri değişim biçimidir ve JavaScript dilinde kullanılır. JSON veri tipleri aşağıdaki gibi olabilir: string (metin): Metinler tırnak işaretleri içinde belirtilir. Örnek: “Sayfama Hoşgeldiniz” number (sayı): Sayılar tamsayı veya ondalıklı olabilir. Örnek: 342 veya 17.14 object (nesne): Nesneler bir dizi anahtar-değer çiftlerinden oluşur. Örnek: {“isim”: “Çağrı”, “soyisim”: “Güngör”} array (dizi): Diziler virgülle ayrılmış değerlerden oluşur. Örnek: [1, 2, true, 4, “çağrı”] boolean (mantıksal değer): Boolean değerler true (doğru) veya false (yanlış) olabilir. Örnek: true null (boş): Null değeri belirtilen bir değerin olmadığını gösterir. Örnek: null Not: JSON veri tipleri JavaScript v...

Ücretsiz Json Api Örnekleri

Hava Durumu  Örnek Json: http://www.7timer.info/bin/api.pl?lon=113.17&lat=23.09&product=astro&output=json Detay: http://www.7timer.info/doc.php?lang=en Kriptopara Örnek Json: https://api.coinbase.com/v2/currencies Detay: https://api.coinbase.com/v2/   Amerika Birleşik Devletleri Örnek Json: https://datausa.io/api/data?drilldowns=Nation&measures=Population Detay: https://datausa.io/

Python Json Veri Okuma & Çekme

JSON yani JavaScript Object Notation JS objeleriyle oluşturulmuş bir dildir. API entegrasyonu yapmak isteyen birinin ilk olarak öğrenmesi gereken dillerden biridir. Temel görevi veri taşımaktır. Python ile JSON veri okumak için JSON kütüphanesini kullanırız. JSON kütüphanesi JSON dilini işlememizi sağlayan bir kütüphanedir. JSON Kütüphanesini import json ile çağırabiliriz. JSON kütüphanesi JSON verilerini python dict haline çevirir.   import json dosya=json.loads("dosya.json") ### Dosya artık sözlükdictionary formatına dönüştü.