Python %s

Python String (Metin) Birleştirme

Python programalama dilinde değişkenlerin tiplerini tanımlama yaparken kullanmamıza gerek yoktur. Python bunu kendisi anlamaktadır. Örnek x= 5 y="5" z="Beş" t= 5.5 Python’da stringler yani metinler üzerinde bir çok işlem ve manipulasyon yapmamız mümkündür. Python String Yazıları Birleştirme   Matematiksel işlemler için kullandığımız “+” operatörü ile python üzerinde string toplama yapmamız mümkündür.   Örnek isim="Çağrı" soyisim="Güngör" bosluk=" " tamisim= isim+bosluk+soyisim #Çıktı : Çağrı Güngör   Sayılarla Metinleri Toplamaya Çalışma !! Hatalı Örnek isim="Çağrı" soyisim="Güngör" bosluk=" " id=159 tamisim= isim+bosluk+soyisim+bosluk+id #Çıktı : HATA yukarıdaki örnekte id olan 159 bir sayıdır. Ancak sayılar ile metinler toplanamaz bu yüzden sayıyı string ...