Python list()

Python Kelimeleri Harflerine Ayırma list()

Python’da herhangi bir string elemanı yani bir metini harflerine göre bölebilmem ve liste şeklinde ayarlamam mümkündür. Bu yapılar için list() metodunu kullanmaktayız. Neden Bunu Yaparız Stringleri karakterlerine ayırarak stringler üzerinde lokal değişiklikler yapabiliriz. Bunun dışında kontroller oluşturabiliriz.   Örnek x=list("Çağrı")   Örnek isim="çağrı" harfler=list(isim) print(harfler)