Python len()

Python String Uzunluğunu Bulma len()

Stringler içerisinde kaç karakter olduğunu bulmak bir çok kontrol mekanizması için olmazsa olmazlar arasındadır. Örneğin bir iban numarasının doğruluğunu kontrol ederken eleman sayısını ölçmemiz gerekmektedir. Python String Değişkenlerde Karakter Uzunluğunu len() ile buluruz. Örnek iban="TR270006287691127598433678" ibanuzunluk= len(iban)