len ( )

Python Listedeki Eleman Sayısı

Python listelerinde eleman sayısını bilmek veya bunu dinamik bir değişken içerisine almak dinamik işlemler yaparken oldukça sık kullandığımız özelliklerden biridir. Python listelede eleman sayısını bulmak için len ( ) fonksiyonunu kullanmaktayız. liste=[1,2,3,4,5,6] len(liste) ####### Veya ############ elemansayisi=len(liste) print(elemansayisi) Bu fonksiyonu count metodu ile karıştırmamak gerekiyor count metodu listede belirlediğimiz bir elemandan kaçta olduğunu göstermektedir.