XAMPP

Mac OS / Macbook Terminal Üzerinde Xamp Sanal Makinaya Bağlanma

.bitnami/stackman/machines/xampp/volumes/root/htdocs Xampp sürümlerinde sanal makinaya doğrudan bağlanamadığı için terminal işlemlerinde yukarıda adımları gerçekeleştirmeniz gerekmektedir.