bg-light

Bootstrap Arkaplan Rengi Değiştirme

Bootstrap renkleri bootstrap şablonu için hazırlanmış class yapıları içeriside kullanılmaktadır. Bootstrap renkleri hakkında daha detaylı bilgiyi bootstrap renkleri yazımı okuyarak elde edebilirsiniz. Bootstrap içerisinde arkaplan oluşturmak oldukça kolaydır. Öncelikle bootstrap arkaplan yapısının class içerisine yazıldığını bilmeliyiz. Arkaplan için kullanılan yapı ise bg-*renkismi* Bootstrap Arkaplan Örnekler: bg-dark bg-danger bg-light bg-success bg-info bg-warning bg-primary bg-secondary   Bootstrap Arkaplan Renkleri HTML Kod İçerisinde Kullanımı <div class="bg-dark"> <p> Hasan Çağrı Güngör </p> </div>