Python Pandas ile Parquet Dosyaları Okuma

Python pandas kütüphanesi ile kolay bir şekilde parqeut formatındaki verileri okumayı sağlamaktadır. Bunun için en verimli yöntem pandas kütüphanesini kullanmaktadır.

# Pandas kütüphanesini dahil edin

import pandas as pd

pd.read_parquet('parquetdosyasi.parquet')