Beautiful Soup

Beautiful Soup ile HTML Tagleri Alma

Beautiful Soup ile sadece bir kaç aşama ile html taglere ulaşabiliriz. Bu da bize büyük kolaylıklar sağlamaktadır.Sayfa analizi veya veri çekme gibi işlemlerde elimizi güçlendiren bu kodları daha önce anlattığım aşamalar ile birlikte göstermek istiyorum. import requests from bs4 import BeautifulSoup robotum={"User-Agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36"} cagrigungor=requests.get("https://www.cagrigungor.com/",headers=robotum) sayfakaynagi=cagrigungor.content soup=BeautifulSoup(sayfakaynagi,"lxml") soup=BeautifulSoup(sayfakaynagi,"html.parser") print(soup.title) print(soup.h1)

Python ile Web Sitesine Bağlanma ve Kodlarını Alma

Bu yapıyı kullanmamız için öncelikle kendimize bir user agent oluşturmamız ve daha öncesinde requests kütüphanesini dahil etmemiz gerekmektedir. Bunlar için gerekli yazıları okuyabilirsiniz. User Agent Oluşturma Requests ve BS4 Kütüphanesi cagrigungor=requests.get("https://www.cagrigungor.com") Sayfa kaynağını yazdırmak içinse cagrigungor.content yazdırabilirsiniz.

Python Requests ve Beautiful Soup İçin User Agent Oluşturma

Python’da kendimize bir User Agent oluşturduğumuz zaman web sitelerinde daha verimli bir şekilde python kodlarımız ile hareket edebilir ve html ve diğer ön yüz kodlarıyla manipülasyon yapabiliriz. Sık kullandığım bir User Agent kodunu sizlerle paylaşıyorum. robotum={"User-Agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_***) AppleWebKit/53*** (KHTML, like Gecko) Chrome/83.****** Safari/537.***"}

Beautiful Soup Nedir ? Import Etme

Beautiful Soup python ile html kodlarını manipule etmemizi sağlayan bir kütüphanedir. Beatiful Soup ve requests ile html içerikler içerisine girebilir ve burada neredeyse bir insan gibi web sitesi içerisinde hareket edebiliriz. Beautiful Soup import etmek oldukça kolaydır. Tavsiyem request kütüphanesi ile beraber import etmenizdir. import requests from bs4 import BeautifulSoup